Lisbeth Baks slægtssider

Hjem Blog Opdateringer   Kontakt  Om siden  Download  Sitemap

       

Aneliste
Anetavle
Steder
Efterlysninger

 
 


 

 
Tilbage til: > Steder  

Bakgården

Mit efternavn stammer fra Bakgården, der ligger i Sinding sogn nord for Herning. Gården er stadig i slægtens eje, som den har været i omkring 200 år.

På dette kort fra 1844 (se uddybning forneden), ses Sinding beliggende mellem Herning og Holstebro. Holstebro var i mange år den nærmeste købstad, indtil Herning i slutningen af 1800-tallet tog over. På dette kort fra 1908 (se uddybning forneden), ses Bakgården beliggende nord for vejen fra Herning til Holstebro. På den anden side af vejen ligger Sindinggård og Nyby. Vejen blev anlagt omkring 1855.


A
ner med tilknytning til Bakgården

Den første ane på Bakgården var Mikkel Pedersen Westergaard32. Han kom fra gården Asbjerg i Sinding sogn, hvor hans far døde i 1801. Hans stedmor blev boende i Asbjerg, hvor hun giftede sig påny. Herefter flyttede Mikkel til Bakgården eller Bakhuse, som de kaldtes. Bakhuse lå på matrikelnummer 16 i nærheden af landsbyen Nyby, som var anlagt på Sindinggårds jord. I folketællingerne 1787 og 1801 bor der to familier i Bakhuse.

Hvornår Mikkel flyttede til Bakhuse med sin første kone Birthe, ved jeg ikke - men det var mellem 1801 og 1808, hvor deres barn blev døbt og Mikkel benævnes Mikkel Pedersen Bakke. Birthe døde i 1811, hvorefter Mikkel giftede sig med Karen Simonsdatter33.

Karen døde på Bakgården i 1843, hvorefter sønnen Mikkels søn Peder Christian Mikkelsen Bak16 giftede sig med Karen Jespersdatter Skree17. I folketællingen 1845 står Peder som følgende søn for faderen, hvilket betød, at han skulle overtage gården. Mikkel døde et par år efter i 1847 i en alder af 76 år. På dette tidspunkt var Peder og Karen henholdsvis 26 og 25 år gamle.

Peder døde allerede som 52-årig i 1874, hvorefter sønnen Mikkel Pedersen Bak8 i en alder af 24 år overtog gården. Mikkel blev samme år gift med Else Marie Knudsen9,som da var 21 år. Karen døde i år 1900.

Mikkel døde som 59-årig i 1909 og Else Marie i 1927.

Bakgården med det nye stuehus, som
blev bygget sommeren 1910

Både for Peder og Mikkel gjaldt altså, at de var ret unge, da de overtog gården - men også døde forholdsvis tidligt. Deres koner overlevede dem med henholdsvis 26 og 18 år.

Den sidste ane i min slægtsgren, der boede på Bakgården, var min farfar Martin Jesper Mikkelsen Bak4, som blev født i 1891. Han var den yngste søn ud af 6. Hans ældre bror Karl overtog Bakgården i 1909 og havde den indtil 1953, hvorefter hans søn Karsten overtog den.

I dag hører der ikke mere landbrug til gården.

Bakgården, som den så ud, da vi var forbi i efterårsferien 2004

Om Bakgården er i bogen: ”Sinding sogn” skrevet (der er lavet tilføjelser med grønt):

Bakgaarden

Nord for Nyby, oppe paa Bakken, ligger den smukke Gaard “æ Bakk”.

Den hører ikke til de gamle Gaarde i Sognet. Oprindelig er en Del af Jorden kommen fra Nyby, men der er stadig købt Jord til.

1847 døde Mikkel Pedersen i Bakgaarden (ane 32), 76 Aar, han var født i Asberg. Sønnen, Peder Christian Mikkelsen (ane 16), blev kun 52 Aar og døde 1874. Derefter fik hans Søn, Mikkel Bak (ane 8), Gaarden, han blev heller ingen garnmel Mand.

Før hans Tid havde Gaarden kun en 4 a 5 Køer, men Mikkel har købt megen Jord til Gaarden, særlig fra Sindinggaard.

Hans Hustru, Else Marie (ane 9), som bor paa Gaarden, er en Datter af Knud Merrild (ane 18) i Ørre Vad. Sønnen, Karl Bak, har nu Gaarden, der har en Besætning paa over 40 Kreaturer.

Folkene paa Bakgaarden har altid været meget aandelig interesseret og flittige Kirkegængere. Og Mikkel Baks Søstre, Laura og Berthe, var nok de første i Sinding, der var paa Højskole. Det var i Halvfjerserne.Note:

Læs endvidere om Bakgården i værket: Vort sogns historie, som er digitaliseret af Statsbiblioteket.

Illustrationer:

Kortet til venstre er et udsnit fra: Arrowsmith, John: The London atlas of universal geography, 1790-1873. Kortet er venligt stillet til rådighed af: David Rumsey Map Collection
Kortet til højre er et udsnit fra: Danmarks amtskort i 26 blade i størrelse 1:200.000 samt 73 byplaner. København, 1908

Litteratur:

Konrad Understrup: Sinding sogn. Herning, 1917

 
 

Denne side er udarbejdet af Lisbeth Bak. Alle rettigheder forbeholdes. Siden er sidst rettet 3/6 2006