Lisbeth Baks slægtssider

Hjem Blog Opdateringer  Kontakt Download  Sitemap 

       

Aneliste
Anetavle
Steder
Efterlysninger
 

  Om denne hjemmeside

Indhold

Denne hjemmeside viser et udpluk af de informationer, jeg har indsamlet om min slægt. Jeg har bestræbt mig på, at have lagt nogle grundlæggende oplysninger ud, således at man kan få et billede af slægtens forgreninger og anernes livsforløb. Jeg vil så senere fylde mere på, som tiden tillader det. Det er muligt at følge arbejdet med min slægtsforskning på min blog.

Informationerne, der danner baggrund for oplysningerne på denne hjemmeside, er indsamlet over en lang årrække. De er indsamlet ved brug af centrale arkivalier som kirkebøger og folketællinger samt ved læsning af topografisk og anden litteratur samt ved orientering i kort- og billedmateriale.

Ved alle data vedrørende fødsel, vielse, død og børnefødsler har jeg konsulteret kirkebøgerne, hvor det har kunnet lade sig gøre. Såfremt oplysningerne stammer andre steder fra, vil jeg angive det i en note. Hvis jeg bringer uddrag af bøger vil kildeangivelse være angivet forneden. De fleste billeder på hjemmesiden er i min egen besiddelse - såfremt jeg har fået lov til at bruge et billede, som ikke er mit eget, er det angivet forneden, hvem tilladelsen er hentet hos.

Træet, som jeg bruger som illustration i bjælken til venstre, er anvendt med tilladelse fra J's Magic Galleries. Det gælder også juletræet på forsiden. Julebaggrundene er fra Hellasmultimedia og scriptet med sne er fra How to create.

Om at navigere på hjemmesiden

Der er to veje til et overblik over anerne: anelisten og anetavlerne. Anelisten er en samlet fortegnelse inddelt efter anenumre og opdelt på generationer. Anetavlerne er grafiske overblik, hvor man kan se sammenhængen mellem en person og vedkommendes aner, således at man får et overblik over en bestemt gren af slægten. I både anelisten og anetavlerne er der links til beskrivelser af anerne. Ægtepar er beskrevet sammen.

En anden indgang til anerne er via den geografiske oversigt over fødesteder. Den kan bl.a. anvendes af andre slægtsforskere, som vil checke sammenfald i interesser. Listen indeholder også links til stednavne med uddybende beskrivelse.

Et overblik over alle dokumenter fås ved at konsultere: Sitemap.

Om udskrivning

Til alle anebeskrivelser er der lavet udskriftsvenlige sider i pdf-format. Klik på den lille printer i højre hjørne: . Et overblik over de anebeskrivelser, som er udskriftsvenlige, og som hører til mine 4 bedsteforældre, findes under: Download.

Farvevalg

Jeg har valgt at give titelbjælken forskellige farver til at markere mine bedsteforældres slægtsgrene. Alle andre sider har farven grå foroven, således også beskrivelsen af mine bedsteforældre.

Ved beskrivelser og anetavler for mine bedsteforældre ser titelbjælkens farve således ud:
 
  Min farfar: Martin Jesper Mikkelsen Baks4 slægt
  Min farmor: Dorthea Skovs5 slægt
  Min morfar: Marinus Christian Nielsens6 slægt
  Min mormor: Ane Cecilie Clausen7 slægt

Rettigheder

Denne hjemmeside er mit værk, og jeg beder andre om at respektere dette. Det er helt i orden at printe fra hjemmesiden men ikke at bruge min tekst eller mine billeder til andre udgivelser (trykte eller elektroniske) uden at spørge mig først. Som det fremgår ovenfor, har jeg selv bestræbt mig på ikke at overtræde andres rettigheder.

Teknik

Jeg har anvendt Frontpage til at konstruere min hjemmeside med. Hvis der er problemer med visning eller andet, hører jeg gerne om det. Hjemmesiden kan se forskelligt ud på forskellige PC'ere alt efter, hvordan de er sat op - specielt farverne kan forandres.

I det daglige anvender jeg slægtsforsknings-programmet Legacy til at håndtere mine slægtsdata.

Siderne ses bedst med fuld skærm og kan ses både på en 15 og en 19 tommers skærm.

 
 

Denne side er udarbejdet af Lisbeth Bak. Alle rettigheder forbeholdes. Siden er sidst rettet 30/11 2006