Lisbeth Baks slægtssider

Hjem Blog Opdateringer Kontakt Om siden  Download  Sitemap 

       

Aneliste
Anetavle
Steder
Efterlysninger

 
 


 

 
Tilbage til: > Aneliste  > Anetavle 3

Lars Larsen38 og Ellen Christensdatter39


Lars Larsen38 blev født 19. januar 1793 på Sandgård, Ørre sogn som søn af Lars Jensen76 og Anne Marie Larsdatter77.

Han blev viet 25. oktober 1818 til Ellen Christensdatter39. Hun blev født 2. februar 1788 på Ørregård, Ørre sogn som datter af Christen Jensen78 og Kirsten Jensdatter79.

Mads døde 24. januar 1860 på Sandgård, Ørre sogn og blev begravet 3. marts i Ørre kirke. Ellen døde 26. februar 1860 ligeledes på Sandgård og blev begravet 1. februar 1860 i Ørre kirke. 
 

Børn: Christen Larsen Født 22. oktober 1819 på Sandgård, Ørre sogn
  Lars Larsen Født 10. oktober 1821 på Sandgård, Ørre sogn
  Jens Larsen Født 14. marts 1824 på Sandgård, Ørre sogn
  Peder Christian Larsen Født 7. juli 1826 på Sandgård, Ørre sogn
  Ane Marie Larsdatter19 Født 22. juni 1828 på Sandgård, Ørre sogn
  Kirstine Larsdatter Født 16. december 1830 på Sandgård, Ørre sogn

Lars blev født 1793 på Sandgård, som havde været i slægtens eje eller fæste i over 150 år.

Ikke så langt derfra var Ellen blevet født i 1788 på Ørregård, der på dette tidspunkt deltes af 4 bønder. Lars far og Ellens mor var søskende fra Sandgård, og ved Ellens dåb var Lars forældre faddere. Se Lars og Ellens dåbsindførsler i Ørre kirkebog.

De blev gift i Ørre kirke i 1818. Året efter fik de sønnen Christen. Han blev opkaldt efter sin morfar. Normalt blev den første søn opkaldt efter sin farfar og den første datter efter sin mormor. Lars og Ellen byttede om på den tradition. De fik fra 1819 til 1830 i alt 6 børn. Den 4. søn Peder Christian døde dog, da han var et halvt år gammel.

Da Lars og Ellen blev gift, var de henholdsvis 25 og 30 år gamle. Det var almindeligt, at man først blev gift, når man kunne forsørge sig selv. Lars overtog således gården derhjemme, og forældrene gik på aftægt. Allerede fra vielsen boede de på Sandgård, men først 25. juni 1829 skøder Lars far gården til Lars.

Ved folketællingen i 1840 ses hele familien, drengene var store, og derfor var det ikke nødvendigt med tjenestekarle på gården:

Ved folketællingen i 1855 var det også tilføjet, at Lars var sognefoged.

Deres ældste søn Christen blev gift 1844 og flyttede til et hus i Ørre sogn, hvor han og hans kone Ane Cathrine ernærende sig ved at strikke og sælge strømper. Ved folketællingen 1850 var de husmandsfolk i Ørre sogn. Dernæst overtog de Sandgård, og Lars og Ellen gik på aftægt.

Lars og Ellen døde i 1860 med kun en måneds mellemrum. De blev begravet i Ørre Kirke.

Lars og Ellen blev døbt, konfirmeret, viet og begravet i den lille smukke Ørre kirke

Om slægten på Sandgård er i bogen: ”Ørre sogn” skrevet (der er lavet tilføjelser med grønt):

Sandgaard har vist Navn af de sammenføgne Høje Vest for Gaarden, som nu er beplantede, ialfald er der Sand nok der; det er nu den største og bedste Gaard i Ørreby.  Gaarden er nyopbygget; den brændte ved Lynnedslag 20.  Aug. 1898.  Samme Dag brændte V. Brændgaard.  Sandgaard skal være afbrændt et Par Gange før. Gaarden har tilhørt samme Slægt i 200 Aar, maaske meget længere. 1739 dør Maren Sandgaard (ane 305), begravet 10. Decbr. Kirkebogen nævner ikke hendes Alder. 1778 d. 15. Oktober dør Jens Sandgaard (ane 152), 61 Aar.  Han havde en Søn, Lars Jensen (ane 76), som ejede Gaarden. Hans Enke Ane Marie Sandgaard (ane 77) døde 10. januar 1823, 72 Aar. 26. Febr. 1860 dør Aftægtsmand Lars Larsen (ane 38), 67 Aar. Hans Hustru Ellen Christensen (ane 39) er død i Sandgaard 24. Januar samme Aar, 72 Aar gl. Deres Søn Christen Larsen i Sandgaard døde 9. Marts 1860, kun 41 Aar gl.

 
På dette billede fra omkring år 1900 ses Ørre Præstegaard til højre og Sandgård til venstre. Bemærk det åbne landskab!


Illustrationer:

Billedet af Ørre kirke er stillet til rådighed af Kirkebilleder.
Folketællingen er hentet hos Arkivalier online.
Det gamle billede af Ørre Præstegård og Sandgård er bragt med venlig tilladelse fra Ørre-Sinding Sognearkiv. Det kan ses på Herning billeder.

Note:

Læs endvidere om Sandgård i værket: Vort sogns historie, som er digitaliseret af Statsbiblioteket.
Oplysning om skødetidspunktet fra Lars far til Lars er set i: Registratur over genparter af dokumenter indført i
Hammerum Herreds Skøde- og Panteprotokol,
som er til rådighed på Hammerum-herred.dk

Litteratur:

Konrad Understrup: Ørre sogn. Herning, 1915, s. 25-28

 
 

Denne side er udarbejdet af Lisbeth Bak. Alle rettigheder forbeholdes. Siden er sidst rettet 3/9 2006