Lisbeth Baks slægtssider

Hjem Blog Opdateringer Kontakt Om siden  Download  Sitemap 

       

Aneliste
Anetavle
Steder
Efterlysninger

 
 


 

 
Tilbage til: > Aneliste  > Anetavle 3

Mads Nielsen36 og Ane Margrethe Christensdatter37


Mads Nielsen blev født 1785 i Merrild, Vildbjerg sogn som søn af Niels Svendsen72 og Dorthea Maria Madsdatter73.

Han blev viet  7. oktober 1815 med Ane Margrethe Christensdatter. Hun blev født 15. oktober 1795 i Merrild, Vildbjerg sogn som datter af Christen Knudsen74 og Maren Pedersdatter75.

Mads døde 8. april 1855 i Bærslundhuus, Rind sogn, men blev begravet 19. april i Vildbjerg kirke. Ane Margrethe døde 10. februar 1849 i Merrild, Vildbjerg sogn og blev ligeledes begravet 22. februar i Vildbjerg kirke.
 

Børn: Christen Madsen Merrild Født 17. august 1816 i Merrild, Vildbjerg sogn
  Niels Madsen Merrild Født 11. oktober 1818 i Merrild, Vildbjerg sogn
  Knud  Madsen Merrild16 Født 14. maj 1821 i Merrild, Vildbjerg sogn
  Peder Barfod  Madsen Merrild Født 1826 i Merrild, Vildbjerg sogn (se note)
  Maren Madsdatter Merrild Født 1828 i Merrild, Vildbjerg sogn (se note)
  Niels Christian Madsen Merrild Født 10. maj 1832 i Merrild, Vildbjerg sogn
  Svend  Madsen Merrild Født 2. maj 1835 i Merrild, Vildbjerg sogn

Både Mads og Ane Margrethe blev født i Merrild i Vildbjerg sogn i henholdsvis 1785 og 1795. På dette tidspunkt var der to lige store gårde i Merrild. De lå lidt forskudt til vest og øst og blev derfor kaldt Vester og Øster Merrild. Konrad Understrup kalder dem i sin bog "Vildbjerg sogn" for Nordre og Søndre. Vester (Søndre) Merrild var ejet af Ane Margrethes far Christen Knudsen74, og Mads overtog den i 1815 ved sit giftermål med Ane Margrethe.

Den Østre (Nordre) gård var indtil 1794 ejet af Mads far Niels Svendsen. Da han døde, giftede Mads mor Dorthea Maria Madsdatter75 sig med Christen Olsen. Da hun døde, giftede han sig med Kirsten Madsdatter, som efter hans død giftede sig med Jens Christensen. På den måde kunne en gård skifte fra den ene ejer til den næste. Ifølge Niels Amtrup skulle gården derefter være blevet solgt til Iver Nielsen, der var blevet gift med Christen Knudsens anden datter Maren (se Niels Amtrups hjemmeside). Således kom de to søstre Ane Margrethe og Maren til at bo ved siden af hinanden.

Ane Margrethes forældre blev boende på gården på aftægt. Ved folketællingerne 1840, 1845 og 1850 boede de i et hus, hvor de oven i købet havde en pige til hjælp. Det var lidt usædvanligt at aftægtsfolk havde råd til hjælp. De døde begge i 1851.

Mads og Ane Margrethe fik fra 1816 til 1835 7 børn. Deres eneste datter Maren døde dog allerede, da hun var 2½ år gammel.

De seks sønner voksede op, og fra dem udgik en efterslægt, som er beskrevet i bogen "Merrild-Slægtens Grene 1688-1933" af Chr. Merrild Lundby.

Om Mads og Ane Margrethe er i bogen “Merrild Slægtens Grene” skrevet (der er lavet tilføjelser med grønt):

Aar 1790

Christen Knudsen (ane 74), en Søn af Knud Mouritsen (ane 148). Han er født i Merrild Aar 1765 og død i M. i  Aar 1851. Gaarden gaar nu i Arv til Datteren Ane Margrethe Christensdatter (ane 37) og hendes Mand.

Hun blev viet i Vildbjerg Kirke, den 13/4 (denne dato er ikke korrekt)

Aar 1814

til Mads Nielsen (ane 36), som nu blev Ejer af Gaarden.  Han er født i Rødding i Vildbjerg Aar 1785. (dette er ikke korrekt - Mads blev født i Merrild) parret havde seks Sønner. som beskrives i M. S. G. i 6 Afsnit.  M. N. blev Aftægtgsmand i Merrild, men døde i Bærslund i Rind hos den næstældste Søn, Købmand Niels M. Merrild. M. N. afstod Gaarden

Aar 1846

til den ældste Søn, (der ellers var Musiker), Christen Knudsen Madsen, f. i Merrild 1816, d. 1878. (i Kirkebogen er Navnet Kresten altid skrevet med Chri.).

Han blev senere kaldt “Gamle Chre’ Merrild”, vel nærmest fordi at flere af Børnebørnene blev døbt med Navnet Christen Merrild. 

Han blev gift med Kristine Maigaard, Datter af Lærer M. i Maabierg.

For Gaarden skulde han kun betale 1000 Rigsdaler, Arealet var dog over 100 Td. Land, mest Pløjeland og Eng; men saa skulde han svare Aftægt til fire Personer, nemlig hans Forældre, Mads Nielsen og Hustru (ane 36 og 37), og hans Moders Forældre, Chr.  Knudsen og Hustru (ane 74 og 75)Det fortælles, at Chre’ M. tjente sin Gaard med Violinen, og det er meget rigtigt, at han tjente godt som Landsby-Musikant.

De to Gaarde laa saa nær sammen, at Beboerne kunde staa i hver sin Dør og tale sammen; men i 1850 blev Øster Merrild - forhen kaldet Vesterviggaard - flyttet noget i nordøstlig Retning. (Ejeren af denne Gaard, Iver Nielsen og Mads Nielsen var Brødre; efter de ældste Efterkommeres Udsagn.) (dette er ikke korrekt - men de var gift med to søstre)

Mads og Ane Margrethe afhændede, ifølge "Merrild-Slægtens Grene", gården til deres ældste søn Christen i 1846. Ane Margrethe døde i 1849 af "brystsyge", og Mads flyttede derefter til sin storesøster Ane Cathrine, der boede i Vorgod sogn. Her opholdt han sig ved folketællingen i 1850.

Herfra flyttede Mads til Bærslundhus i Rind sogn til sin næstældste søn Niels. Her døde han i 1855. Han blev dog begravet i Vildbjerg kirke som Ane Margrethe.

Ved Vester Merrild, som i dag hedder Merrildgård, blev i 1937 opstillet en mindesten for slægten:
 

På stenen står:

1737-1937
Merrild Slægternes
Mindesten for Fædrene
Flid og ærlig Vandel
dyrke stridig Jord
Kunst, Musik og Handel
følger Fædres spor

Ved siden af stenen står på venstre side Andreas Kjær Knudsen (min oldemor Else Marie Knudsen9s halvbror) og til højre Lars Knudsen (min oldemors bror).


Note:

Børnene Peders og Marens fødsler kan ikke verificeres i kirkebogen, da der ikke eksisterer fødselsoptegnelser i Vildbjerg kirkebog for årene 1807-1830.
Billedet af Merrildstenen har jeg venligst fået tilsendt af Erik Merrild Knudsen fra Kolding (Lars Knudsens barnebarn).

Litteratur:

Lundby, Chr. Merrild: Merrild-Slægtens Grene 1688-1933. Roskilde, 1933
Konrad Understrup: Vildbjerg sogn. Herning, 1921, s. 17-24

 
 

Denne side er udarbejdet af Lisbeth Bak. Alle rettigheder forbeholdes. Siden er sidst rettet 6/9 2006