Lisbeth Baks slægtssider

Hjem Blog Opdateringer Kontakt Om siden  Download  Sitemap 

       

Aneliste
Anetavle
Steder
Efterlysninger

 
 


 

 
Tilbage til: > Aneliste  > Anetavle 5

Christen Mouridsen Søndergaard22 og Inger Birthe Kirstine Ottosen23

Christen Mouridsen Søndergaard22 blev født 4. november 1830 i Aulum sogn som søn af Mourids Petersen44 og Maren Pedersdatter45.

Han blev viet til Inger Birthe Kirstine Ottesen23, datter af Otto Larsen46 og Maren Sørensdatter47, den 23. september 1856 i Holstebro kirke . Hun blev født 27. oktober 1834 i Brydeboelhus, Nørlem sogn.

Inger Birthe døde 19. marts 1897 på Sønderlund, Sinding sogn og blev begravet 26. marts i Sinding kirke. Christen døde 21. januar 1902 i Esbjerg og blev begravet 25. januar i Vor Frelsers Kirke.
 

Børn: Maren Mouritsen Søndergaard Født 22. januar 1857 i Mejrup sogn
  Inger Marie Mouritsen Født 10. marts 1859 i Mejrup sogn
  Mathilde Mouritsen Født 20. november 1861 i Holstebro sogn
  Mourits Mouritsen Søndergaard Født 1. marts 1864 i Holstebro sogn
  Mette Johanne Mouritsen Født 9. oktober 1866 i Holstebro sogn
  Ottobine Mouritsen Søndergaard11 Født 27. juni 1869 i Holstebro sogn
  Inger Marie Mouritsen Søndergaard Født 27. juni 1869 i Holstebro sogn
  Inger Marie Mouritsen Søndergaard Født 2. november 1870 i Holstebro sogn
  Elive Mouritsen Søndergaard Født 7. april 1876 i Holstebro sogn

Christen er født på gården Store Kilde i Aulum sogn. Jeg kan følge ham hjemme til og med folketællingen i 1845. Da er han 15 år. Derefter mister jeg ham nogle år, indtil hans og Ingers vielse i 1856.

Store Kilde i Aulum sogn ses her på udsnit af et kort fra 1859-60

Inger er født i Brydeboelhus i Nørlem sogn, som uægte datter af sin mor og en skrædder, som opholdt sig i hendes mors forældres hus. Hun havde en storesøster født af samme forældre. Forældrene bliver gift året efter og får senere en større børneflok. Hendes barndom har ikke været let. Faderen dør ved et ulykkestilfælde før hendes yngste brors fødsel.

Inger og Christen bliver viet i Holstebro, hvor Inger opholder sig på dette tidspunkt. I kirkebogen er Christen benævnt Gårdmand i Meirup. Efter vielsen er de da også at finde i Skovhus, Mejrup sogn.

Så går det tilsyneladende ned af bakke for Christen og Inger. Ved deres andet barns fødsel er de nu benævnt indsidderfolk. En indsidder var en person, som boede til leje hos en anden, og de må have mistet deres ejendom. Herefter flytter de til Holstebro, hvor Christen tager arbejde, hvor han kan få det. I kirkebøgerne kan man ved deres børns fødsler se, at han bl.a. har arbejdet som vejarbejder og handelsmand. Under krigen 1864 er han inde som soldat. Herefter går det lidt fremad igen. Det ser ud til, at han har fået forpagtet noget landbrugsjord.

I 1878 nævnes han i Sinding sognerådsprotokol som ejer af Sønderlund i Sinding sogn.

Sønderlund i Sinding sogn. Billedet her er taget senere, da ejeren var Peder Mikkelsen Bak - en bror til min farfar Martin Jesper Mikkelsen Bak

Inger dør i Sønderlund i 1897. Herefter flytter Christen til Esbjerg, hvor han dør i 1902. Før sin død lader det igen til, at det er gået nedad bakke for ham. Han modtager nu alderdomsunderstøttelse, og man kan i Sinding Sognerådsprotokol følge en tvist mellem Sinding Sogneråd og Esbjerg kommune, der vil have dækket deres udgifter til understøttelse og medicin.


Illustrationer:

Kortet er udsnit fra et kort fra 1859-1860 udgivet af J. H. Mansa: Kort over Nørrejylland. PL 5. 2. omarbeidede og forbedrede udgave.

Kilder:

Sinding sogneråds forhandlingsprotokol. der befinder sig på Lokalhistorisk Arkiv i Herning

 
 

Denne side er udarbejdet af Lisbeth Bak. Alle rettigheder forbeholdes. Siden er sidst rettet 10/10 2006