Lisbeth Baks slægtssider

Hjem Blog Opdateringer Kontakt Om siden  Download  Sitemap 

       

Aneliste
Anetavle
Steder
Efterlysninger

 
 


 

 
Tilbage til: > Aneliste  > Anetavle 3

Knud Madsen Merrild18 og Ane Marie Larsdatter19


Knud Madsen Merrild18 blev født 14. maj 1821 i Merrild, Vildbjerg sogn som søn af Mads Nielsen36 og Ane Margrethe Christensdatter37.

Han blev viet 1. gang til Else Marie Henriksdatter, hun døde 30. oktober 1850. Den 22. april 1851 blev han viet 2. gang i Ørre kirke til Ane Marie Larsdatter19, datter af Lars Larsen38 og Ellen Christensdatter39. Hun blev født 22. juni 1828 på Sandgård i Ørre sogn.

Ane Marie døde 17. januar 1875 og blev begravet i Ørre kirke. Knud blev derefter gift 3. gang 11. november 1875 med Ane Marie Tomassen. Han døde 11. august 1886 på Nybro Mølle, Ørre sogn og blev begravet 16. august i Ørre kirke.
 

Knud og Ane Marie
Larsdatters børn:
Else Marie Knudsen9 Født 23. januar 1853 på Ørrevad, Ørre sogn
  Ane Margrethe Knudsen Født 17. maj 1855 på Ørrevad, Ørre sogn
  Inger Knudsen Født 30. januar 1857 på Ørrevad, Ørre sogn
  Ellen Knudsen Født 27. juni 1859 på Ørrevad, Ørre sogn
  Henrikke Marie Knudsen Født 24. november 1861 på Ørrevad, Ørre sogn
  Mads Knudsen Født 7. marts 1864 på Ørrevad, Ørre sogn
  Lars Knudsen Født 2. september 1866 på Ørrevad, Ørre sogn
  Kristine Knudsen Født 22. september 1869 på Ørrevad, Ørre sogn
Knud og Ane Marie
Tomassens børn:
Andreas Kjær Knudsen Født 18. september 1878 på Nybro Mølle, Ørre sogn
  Ane Marie Knudsen Født 10. juni 1881 på Nybro Mølle, Ørre sogn

Knud er født i Merrild, Vildbjerg sogn. Han giftede sig til gården Ørrevad ved 1. giftermål og senere Nybro Mølle ved 3. giftermål. Svigersønnen Mikkel Christensen overtog herefter Ørrevad.

Han var gift tre gange og fik i alt 10 børn.

Knud oprettede købmandshandel i Ørrevad og flyttede denne med til Nybro Mølle. Nybro Mølle gik efter Knud’s død til Peter Groth gift med Mette Marie Kjær.

På dette billede fra omkring år 1890 ses den gamle træbro og til højre i billedet Nybro Mølle

Knud var en årrække sognerådsformand i Ørre, og han var i bestyrelsen for Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse fra 1881 til 1886.

Ane Marie var født i Sandgård, Ørre sogn. Hun fik 9 børn fra 1853 til 1869. Ane Marie døde allerede som 46-årig, da den yngste datter var 6 år.

Knud døde som 65-årig. Han styrtede ned af et læs tørv 10. august 1886. Det skete kl. 11, og 16 timer efter var han død.

Der var en notits om ulykken i Herning Folkeblad:

Ulykkenotits i avisen Dødsannonce

Om Knud er i bogen “Merrild Slægtens Grene” skrevet:

Paa Gravmindet - Ørre Kirkegaard - ses, at Knud M. Merrild er født i Merrild d. 14/5 1821 død i Nybro-Mølle d. 11/8 1887.  Han var tre Gange gift, først med Else Marie Henriksdatter fra Ørrevad; dette Ægteskab var barnløst.  Med sin anden Hustru, Ane Marie Larsdatter, født i Sandgaard i  Ørre, havde han to Sønner og seks Døtre.

Han var en stille og beskeden Mand i al sin Færd, men kunde dog være ret gemytlig og var en god og virksom Mand.  Han var en af de første Landmænd i Hammerum Herred, der havde Maskinstrikkeri (Rundvæve), en Husflidsindustri, som mange efter den Tid tjente gode Penge ved.  Han havde også Købmandshandel i Gaarden.  Da han atter blev Enkemand, blev han gift Ane Marie Kjær (Andreas Kjærs Enke i Nybro-Mølle, født i Ramskov i Vinding i 1835, død i Nybro Mølle i 1913).  Der var ogsaa en Børneflok i Nybro-Mølle, men selv om de to Hold Børn havde hver sit særegne Temperament, gik Legen som forhen rigtig godt.  Børnene, hvoraf de fleste næsten var voksne, rejste nu ud, flere af dem. (Her nævnes A. Kjærs Børn, som kom til at staa Merrild-Slægten saa nær: Landmand N. Chr.  Kjær, Aulum, og J. Ramskov Kjær, Vinding, afdøde Sergent og Gymnastiklærer Th.  Kjær og Andrea Kjærr, g. m. Sergent Nielsen, Viborg, Mette Marie Kjær, g. m. nu afdøde Mølleejer Peder Groth, Afdøde Frk Inger Kjær, kendt som mangeaarig Medindeh. af Kvindernes Køkken i Vimmelskaftet, Kbh.). Svigersønnen, M. Christensen. overtog nu Ørrevad, men Handelen blev flyttet til Nybro-Mølle.

Begge Gaarde er idyllisk beliggende ved Engdrag og Aa, og mange af Slægten glemmer ikke at aflægge et Besøg i de gamle gæstfri vestjyske Hjem, hvor ogsaa P. Groth i mange Aar skænkede en “Mølledram” til Kunderne og Gæsterne i Nybro Møllegaard.

Knud Merrild var som Købmand meget afholdt af sin Kundekreds, der mest bestod af Smaafolk, eftersom Egnen den Gang var fattig.  De kom gerne med noget “Bindtøj” og en lille “Bottel” Smør, som de selv havde kærnet (den Gang var der jo ingen Mejerier), en Snes Æg havde de ofte med og byttede saa med Varer: meget almindeligt var det et Pund “Kaffesager”. raa Bønner, en stor Cikorie og Kandissukker, de skulde have for deres medbragte Produkter - selvfølgelig ogsaa andre Ting, f. eks. en Fl.  Brændevin.

Kunderne købte ogsaa paa Kredit. og naar de gamle Husmandskoner blev mindet om at betale, før de fik mere udleveret, kunde de klage sig meget og sige: “Du kommer no te aa la me fo’et.” Tilsidst fik de gerne til Svar: “Ja, de for du wal.- - Mange nød godt af hans gode Hjertelag.

Han var egentlig ikke af mange Ord, men kunde være saa gemytlig og gik ofte og smaanynnede ved sit Arbejde. I Selskab var han meget underholdende og fortalte gerne om sine Oplevelser-, vi mindes Fortællingen om Tyven, der stjal hans Hest to Gange, hvad han fortalte meget morsomt.  Knud M. var i en Aarrække Sogneraadsformand i Ørre og var en meget anset Mand paa Egnen.  Som vi ser af følgende, havde Sønnerne ogsaa Handelstalent, de har alle store og kendte Forretninger.

Døtrene tildels ogsaa, men ved Giftemaal. To af dem blev gift Landmænd i Hjemegnen og den yngste Datter fra Ørrevad blev gift med den paa Møen og Sjælland meget kendte Lærer og Sangpædagog, Kantor Elias Nielsen, Stege.


Nybro Mølle hjul Nybro Mølles hjul, som det så ud, da vi var forbi i efterårsferien 2004.


Illustrationer:

Det gamle billede af Nybro Mølle er bragt med venlig tilladelse fra Ørre-Sinding Sognearkiv. Det kan ses på Herning billeder.
Notitsen fra Herning Folkeblad er kopieret fra en mikrofilm - heraf den dårlige kvalitet. Herning Folkeblad befinder sig på Herning Bibliotek.

Litteratur:

Lundby, Chr. Merrild: Merrild-Slægtens Grene 1688-1933. Roskilde, 1933

 
 

Denne side er udarbejdet af Lisbeth Bak. Alle rettigheder forbeholdes. Siden er sidst rettet 11/10 2006