Lisbeth Baks slægtssider

Hjem Blog Opdateringer Kontakt Om siden  Download  Sitemap 

       

Aneliste
Anetavle
Steder
Efterlysninger

 
 


 

 
Tilbage til: > Aneliste > Anetavle 4 > Anetavle 5
 

Hans Jacob Marius Skov10 og Ottobine Mouridsen Søndergaard11


Hans Jacob Marius Skov10 blev født 13. november 1866 i Ringsted som søn af Jens Christian Skov20 og Dorthea Hansen21.

Han blev viet 1. gang til Ottobine Mouridsen Søndergaard11, datter af Christen Mouridsen Søndergaard22 og Inger Birthe Kirstine Ottosen23, den 13. april 1892 i Sinding kirke. Hun blev født 27. juni 1869 i Holstebro.

Ottobine døde allerede 24. juli 1892 på Birktoft, Sinding sogn og blev begravet 29. juli i Sinding kirke. Hans Jacob blev viet 2. gang til Ane Magdalene Petersen den 13. december 1904. Han døde 11. maj 1932 og blev begravet i Sinding kirke.
 

Barn: Dorthea Skov5 Født 17. juli 1892 på Birktoft, Sinding sogn

Hans Jacob er født i Ringsted i 1866. Hans far havde på dette tidspunkt en manufakturhandel i byen. Hans Jacob blev den næstældste i en børneflok på 11.

Hans Jacob blev døbt i Ringsted kirke. Faddere var Tobakshandler Roÿ og Madam Roÿ.

Sankt Bendts kirke i Ringsted, hvor Hans Jacob er døbt

Ved folketællingen i 1870 opholder han sig hos moderens forældre, som boede på en gård i Vemmelev mellem Slagelse og Korsør.

På et tidspunkt flyttede familien til Jylland. Først købte faderen en gård i Vildbjerg sogn, som han senere byttede med Sinding Mølle. Her opholdt familien sig ved folketællingen i 1880.

Hans Jacob blev konfirmeret 24. april 1881 i Ørre Kirke.

Ottobine var født i Holstebro. Hun havde en tvillingesøster, som dog døde året efter.

Hendes forældre havde boet lidt rundt omkring. Tiden i Holstebro var præget af at faderen havde skiftende arbejde, samt at han var inde som soldat under krigen.

Ottobine var ligesom Hans Jacob ud af en stor børneflok. De var 9 børn. Hendes navn skyldes dog ikke, at hun var nummer otte i rækken – men at hun var opkaldt efter sin morfar Otto!

I 1890 boede Hans Jacob på gården Birktoft, hvor han optrådte som bestyrer. I april måned 1892 blev han gift med Ottobine, som da boede hos forældrene på Sønderlund. Ottobine var gravid, og de fik datteren Dorthea i juli måned, hvorefter Ottobine døde i barselsseng. Hun blev kun 23 år.

Datteren Dorthea voksede op hos sin farmor og farfar på Sinding Mølle.

Birktoft ses her overfor Sønderlund. Sinding Mølle ligger til venstre for Sindinggård. Den er vist med en ring med fem streger ud fra.

I 1893 købte Hans Jacobs’ far Jens Christian Skov gården Birktoft til ham for 16.000 rigsdaler.

Navnetræk fra Sinding sogneråds
forhandlingsprotokol

Hans Jacob deltog jævnligt i offentlige hverv, bl.a. har han været brandfoged en tid.

I 1904 blev Hans Jacob gift igen – med Ane Magdalene, som havde været husbestyrerinde hos ham i nogle år.

I 1909 ved kreaturtællingen stod Birktoft opført således: Matr. 9a, 46 Tdr. Land, 4 Heste og Føl, 14 Kreaturer, 3 vogne, 5 Faar og Lam, 1 Svin og Grise, 83 Høns og Kyllinger – altså en mindre gård i pæn drift!

Efter at de havde solgt gården, boede de i et hus i Vildbjerg.

De holdt sølvbryllup den 13. december 1929.

Hans Jacob som ældre.

Som gammel var Hans Jacob meget plaget af astma. Han havde fået lavet en stol, hvor han kunne sidde op og sove, når det kneb med vejrtrækningen. Han døde i 1932 i en alder af 64 år og blev begravet i Sinding.

Birktoft. Det er Hans Jacob, der står bagest med den hvide jakke.

Hans Jacob blev opkaldt efter sin morfar Hans Jacob Henrichsen, og min far er opkaldt efter ham, derfor omtaler jeg ham med det fornavn. Han blev dog i sin samtid kaldt Marius.


Illustrationer:

Kortet er et udsnit fra: Danmarks amtskort i 26 blade i størrelse 1:200.000 samt 73 byplaner. København, 1908

Billedet af Ringsted kirke er stillet til rådighed af Kirkebilleder

Kilder:

Sinding sogneråds forhandlingsprotokol, der befinder sig på Lokalhistorisk Arkiv i Herning

 
 

Denne side er udarbejdet af Lisbeth Bak. Alle rettigheder forbeholdes. Siden er sidst rettet 15/9 2006